Про НВК №157

В НВК №157 навчається 1475 учнів. З них:

1 класи 2 класи 3 класи 4 класи 5 класи 6 класи 7 класи 8 класи 9 класи 10 класи 11 класи
98 131 166 134 168 167 175 124 109 87 114

Оновлено: 24.04.2023

Своїм основним завданням Ліцей визначає задоволення потреб суспільства в творчих, обдарованих, інтелектуально розвинених громадянах, збереженні духовності та розвитку інтелектуального потенціалу нації.

Предметом діяльності Ліцею є:

 • виховання морально і фізично здорового покоління
 • створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні, вищому від державних стандартів
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися
 • формування громадянської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії
 • організація та проведення наукових досліджень
 • видавнича діяльність (підготовка посібників, підручників, методичної літератури тощо)
 • підтримка зв’язків з вузами України юридичного, економічного, технічного, методичного та інших профілів

У своїй роботі ліцей керується принципами:

 • гуманізму, що утверджує людину як найвищу соціальну цінність;
 • гуманізації, що формує цілісну картину світу та культури особистості;
 • національної спрямованості освіти, що сприяє поєднанню освіти й національної історії та народних традицій;
 • рівноправності, що забезпечує рівні можливості у процесі навчання;
 • відкритості освіти, що орієнтує освітній процес на вирішення глобальних проблем;
 • безперервності освіти як засоби досягнення цілісності й наступності в навчанні та вихованні;
 • органічної єдності навчання та виховання;
 • духовно-культурного характеру освіти, що визначається сукупністю всіх знань, форм мислення, світогляду і морально-етичними засадами;
 • незалежності освіти від політичних партій, рухів і течій;
 • варіативності освіти для вільного вибору форм і змісту навчання;
 • індивідуалізації освіти з метою розвитку як потенційних, так і творчих здібностей ліцеїстів.