Педагогіка партнерства

Основні принципи педагогіки партнерства:

• повага до особистості;
• доброзичливість і позитивне ставлення;
• довіра у відносинах;
• діалог – взаємодія – взаємоповага;
• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та
відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);
• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість
виконання домовленостей)
В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та спіпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та
зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками
освітнього процесу, відповідальними за результат.
Школа ініціює нову, глибшу залученість родини до побудови освітньо-професійної траєкторії дитини.
Школа допомагає батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитинсильних сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальнихособливостей.
Діалог і багатостороння комунікація між учнями, учителями та батьками змінить односторонню авторитарну комунікацію “вчитель” – “учень”.