Виборчий процес

Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав та обов’язків, у результаті чого підвищується їхня громадянська активність, самосвідомість, життєва компетентність. Для ефективної діяльності учнівського самоврядування ліцеїстам пропонується модель всебічної демократії та проведення виборчого процесу шляхом визначення лідерської команди ліцею шляхом організованих виборів, які реалізуються в залученні всіх учнів та вчителів до планування, організації, контролю навчальної та громадської роботи школи.
Мета проекту: сприяти організації виборчого процесу, шляхом активізації та просвіти учнівської молоді під час шкільних виборів, а саме: 
· навчити старшокласників дотримуватися проводити процедуру виборів;
· зробити гідний вибір президента та віце-президента учнівського самоврядування; 
· сприяти виробленню свідомого ставлення до виборів та значимості особистої участі в них; 
· навчити розрізняти виборчі системи та ступень демократичності виборів. 
Завдання проекту: переконати учнів в тому, що брати участь у виборах – це обов’язок перед суспільством та шкільним самоврядуванням, у якому вони навчаються, діють і живуть. Забезпечити вироблення в учнів почуття господаря своєї школи шляхом: 
· формування уміння співпрацювати на принципах рівності та демократизму; 
· виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості; 
· розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей як членів єдиного колективу, створювати умови для їхньої співдружності, творчого пошуку. У разі перемоги в шкільних виборах, представники лідерської команди мають право: 
· скликати позачергові збори лідерів класів за ініціативою одного з членів; 
· виносити на розгляд членів міністерств ліцейського самоврядування питання, що турбують учнів ліцею; 
· ухвалювати рішення, які не суперечать Статутові ліцею; · подавати пропозиції про внесення змін і доповнень у Статут шкільного парламенту, затверджувати Статут, Положення; 
· влаштовувати заходи, які не змінюють суттєво річний навчально-виховний план; 
· ініціювати зміни, що сприятимуть, поліпшенню стану навчання та дозвілля; 
· представляти інтереси ліцею на засіданнях МУП (міського учнівського парламенту), у відносинах з іншими школами, об’єднаннями, установами та громадянами; 
· у межах своєї компетенції давати розпорядження і доручення, обов’язкові для всіх членів лідерського складу класів; 
· здійснювати контроль за виконавською дисципліною, координувати роботу старостату та міністерств, виступати від імені ліцеїстів на лінійках та посвятах, засідання Ради ліцею. Невід’ємною частиною виборчого процесу є дебати. Вони призначаються незадовго до виборів і проводяться у актовій залі школу. Шляхом формування питань від спеціальної комісії – до якої входять представники минулої лідерської команді, викладі історії та права, соціальні педагоги – та формування питань від вільних слухачів дебатів – учнів формується програма запитань до кандидатів. Таким чином процес набуває максимальної ефективності. У день виборів виборці 5-11 класів ліцею приходять організовано на виборчу дільницю у. Час для голосування учнів 5-6 класів відведено протягом перерв цього дня. Виборці по черзі підходять до членів шкільної виборчої комісії (учні 5-11 класів, по одному представнику від класу, яких обрали шляхом голосування у класах), де отримують згідно списку виборців бюлетень для голосування. Виборча дільниця заздалегідь облаштовані спеціальними кабінками для голосування. За окремим столиком на бюлетені ви повинні поставити позначку навпроти прізвища кандидата, якого ви підтримуєте. Заповнений бюлетень ви опускаєте до скриньки. За процесом виборів будуть спостерігати спостерігачі, (по одному представнику із кожного класу). Після голосування члени виборчої комісії під керівництвом заступника директора з виховної роботи та педагога-організатора підраховують результати кількості голосів та на засіданні шкільного активу оголошують результати виборів.