Новації управлінської діяльності

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ПОКЛИКАНА

Цінності

МІСІЯ

ВІЗІЯ

НВК №157 СПРЯМОВАНИЙ У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВИКОНАННЯ:

 • Конституції України;
 • Законів України: “Про освіту”; “Про загальну середню освіту” ; “Про Національну програму інформатизації”; “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”; “Про молодіжні та дитячі громадські організації”; “Про охорону дитинства”;
 • Національної Програми “Освіта України ХХІ століття”;
 • Національної доктрини розвитку освіти;
 • Національної Програми “Діти України”;
 • Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 • Конвенції про права дитини;

Реалізацію:

 • сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників навчально-виховного процесу;
 • нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

Створення:

 • належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;
 • умов рівного доступу до освіти;
 • гуманних відносин в освітньому закладі;
 • сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;
 • належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників навчально-виховного процесу;
 • необхідної матеріально-технічної бази;

Забезпечення:

 • стабільного функціонування навчального закладу;
 • розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;
 • суттєвого зростання якості освіти;
 • наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Інфографіка НВК 157

Модель-трансформер “Індивідуальна освітня траєкторія випускника”

Якісна школа – це середовище, у якому дитина щаслива

Якісна школа

Педагогічні ради

2021- 2022 н.р.

Перейти у Розділ...