Витяг з правил конкурсного приймання дітей до 1 класу навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей» № 157 Оболонського району м. Києва

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Приймання дітей до 1 класу НВК № 157 здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), зареєстрованої Міністерством юстиції України 04.07.2003 №547/7868, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, та на підставі Статуту НВК № 157.

1.3.  У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.4.  Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1.  Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж, за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуються на інформаційному стенді НВК №157 та на сайті (lyceum157.kiev.ua).

2.2.  Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу, на інформаційному стенді навчального закладу вивішується перелік питань конкурсних випробувань.

2.3.  Для проведення конкурсних випробувань у НВК №157 створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу.

2.5.  Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1 класу, подаються такі документи:

  • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
  • копія та оригінал свідоцтва про народження;
  • копія медичної картки дитини встановленого зразка (форма № 026, форма № 063).

2.6.  Документи подаються за попереднім записом з 01.03 по 31.03.2017 року (08.00 – 16.00) за адресою: Героїв Сталінграду, 23-а.

  1. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1.  Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу, проводиться з 03.04.2017 року по 07.04.2017 року у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу НВК №157, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності поглиблено вивчати англійську мову відповідно до спеціалізації школи.

3.3. Завдання розроблені педагогічною комісією на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), затверджені директором НВК №157 за погодженням з  управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Не допускається перевірка знань та вмінь дитини, які перевищують обсяг державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.4.  Співбесіда з дитиною проводиться комісією у складі 3-х осіб. Співбесіда не повинна тривати більше 30 хвилин.

3.5.  Результати усного випробування оголошуються в той самий день.

3.6.  Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор НВК.

3.7.  Діти, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

  1. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1.  Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей до 1 класу проводиться протягом 5 днів після завершення конкурсного приймання.

4.2.  До НВК №157 зараховуються діти, яким на 01.09.2017 року виповниться 6 років.

4.3.  До НВК №157 подаються такі документи:

  • заява батьків або осіб, які їх замінюють,
  • копія та оригінал свідоцтва про народження,
  • медична картка дитини встановленого зразка (форма № 026, форма № 063).

4.4.  Діти, які зараховані до НВК №157, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу відповідно до чинного законодавства. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.6.  Дитина має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять інші навчальні заклади, але для зарахування до НВК №157 батьки або особи, які їх замінюють, повинні надати оригінали відповідних документів не  пізніше ніж протягом    5 днів після закінчення конкурсу.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор НВК № 157 несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), зареєстрованої Міністерством юстиції України 04.07.2003 №547/7868, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389.

 Телефон для довідок: 464-80-47