Інформація, щодо організації профільного навчання

У ліцеї забезпечується варіативність профільного навчання: на другому ступені навчання (5-7 класи) головною метою є загальна освіта дитини та її підготовка до вибору профілю, що мають допомогти школяреві з огляду на індивідуальну траєкторію розвитку, і поступово перейти до спеціалізації навчання. Учні 7-х класів проходять обов’язкову консультацію з приводу професійної зорієнтованості для вибору профілю навчання.

Основне завдання навчання в 8 – 9 допрофільних класах полягає в організації системи профільного навчання – забезпечення допрофесійної підготовки учнів у тій галузі знань, до якої в них виявився стійкий інтерес і здібності; основна увага тут приділяється вивченню основ різнопрофільних знань.

Навчання 10 -11 класах є органічним продовженням усієї попередньої роботи і спрямоване на глибоку предметну спеціалізацію та ґрунтовну підготовку до проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Англійська мова в Ліцеї функціонує як обов’язковий предмет: у 1-4 та 5-7 класах – це поглиблене вивчення; у 8-9 та 10-11 класах – це реалізація її комунікативних функцій.

Ліцейні класи, в яких здійснюється допрофільне навчання за наступними профілями:

8-11 кл. ·         фізико-математичним

·         інформаційно-математичним

·         англійсько-математичним

·         економічним

·         юридичним

·         гуманітарним

·         природничим

В залежності від кількості учнів на паралелі і бажання школярів та батьків обирається 3-5 профілів з переліку можливих.
Підтвердженням високої якості роботи педагогічного колективу ліцею є високий рівень навчальних досягнень та 100% вступ учнів до найкращих ВНЗ України і світу. Ліцей №157 пишається вже 40 випусками учнів, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, освіти, культури та суспільно-політичного життя держави.