Правила конкурсного приймання дітей до 10 класу НВК №157

Витяг Правил конкурсного приймання дітей до комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей» № 157 Оболонського району м. Києва

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Приймання дітей (учнів) до НВК №157 здійснюється на конкурсній основі.

 • Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), зареєстрованої Міністерством юстиції України 04.07.2003 №547/7868, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, , враховуючи Лист МОН від 14.02.2015 р. № 1/9-71 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу» та на підставі Статуту НВК № 157.
 • У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь  діти(учні) незалежно від місця проживання.
 • Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1 До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що надається на ім‘я  директора школи, табеля успішності  учня (крім дітей, які вступають до 1 класу ) або свідоцтва про базову середню освіту, якщо учень вступає в 10 клас НВК №157.

2.4. Документи для участі у конкурсі учнів до 10 класу подаються за попереднім записом з 12.06 по 16.06.2017 року з 08.00 до 16.00 за адресою: проспект Оболонський, 12-в (каб.134).

2.5. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

 1. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають:

3.1.2. До 10 класу у формі усної опитування за білетами – з 19.06 по 23.06.2017 року.

3.6. Конкурсне приймання дітей, які вступають до І курсу ліцею (що відповідає 10 класу старшої школи), проводиться у формі усного опитування за білетами, у яких передбачено виконання творчого завдання з навчального предмету, що відповідає профілям:

 • математичний – математика (розширений рівень);
 • універсальний – математика (розширений рівень);
 • філологічний з двома іноземними мовами – англійська мова.

3.7. Конкурсний бал складається з оцінок ДПА з української мови, англійської мови, математики, середнього бала свідоцтва про базову освіту та бала усного опитування.

3.8. Результати конкурсного випробування оголошуються протягом 3-х робочих днів з моменту проведення конкурсу.

3.9. Результати  конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Учасники міжнародних  олімпіад,  конкурсів, спортивних змагань, призери  та учасники III-IV  етапів  Всеукраїнських учнівських  олімпіад,  а  також  учасники II та III етапів конкурсів – захистів  науково-дослідницьких робіт Малої академії наук  поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного  предмета. У такому  разі  учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.11. Учні-випускники  9-х класів, які за результатами навчання  отримали  свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою,  звільняються  від  конкурсного випробування   з  виставленням  до  протоколу  максимальної кількості балів.

3.12. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор НВК №157.

3.13. Діти, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.2. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до НВК №157 наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей до 10 класів проводиться протягом 5 днів після завершення конкурсного приймання.

4.3. До НВК №157 подаються такі документи:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють,
 • копія свідоцтва про народження,
 • свідоцтва про базову середню освіту
 • медична картка дитини встановленого зразка.

4.4. За умови отримання однакової кількості балів  для зарахування до НВК № 157 перевага надається дітям пільгових категорій: дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; дітям, один із батьків, яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітям, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС,  дітям, які проживають у мікрорайоні школи та дітям, чиї сестри або брати навчаються у НВК.

4.5. Якщо  учні,  їх батьки або особи,  які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії,  вони можуть  звернутися  до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів  конкурсу  і  розглядається  протягом трьох  днів  з  дня її подання.  Для розгляду апеляцій створюється апеляційна  комісія, чисельність  та  склад   якої   визначаються адміністрацією НВК №157   за погодженням з РУО Оболонського району м. Києва. Проведення додаткових  випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.6. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до НВК №157, вступають до інших навчальних закладів.

4.7. Діти, які зараховані до НВК №157, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу відповідно до чинного законодавства. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.8. Дитина (учень) має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять інші навчальні заклади, але для зарахування до НВК №157 батьки або особи, які їх замінюють, повинні надати оригінали відповідних документів не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор НКВ № 157 несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), зареєстрованої Міністерством юстиції України 04.07.2003 №547/7868, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до НВК №157, за його результатами покладається на РУО Оболонського району м. Києва.

5.3. При порушенні НВК №157 вимог даної Інструкції та Правил конкурсного приймання,  розроблених навчальним закладом, рішенням органу управління освітою Оболонського району м. Києва  результати конкурсу  визнаються  недійсними. У такому разі орган управління освітою,  що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.