Перелік характеристик розвитку і психічних властивостей для визначення рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення англійської мови

І. Морфогенетичний розвиток

 1. Стан здоров’я (група здоров’я, характер відхилень у системах і функціях організму, хворобливість)

Рівень фізичного розвитку:

– розвиток дрібної моторики;

– розвиток зорово-рухової координації.

 1. Особливості моторної диференціації рук
 2. Розумова працездатність і темп навчальної діяльності
 3. Схильність до неврозу

ІІ. Психологічний розвиток

 1. Наявність позиції школяра:

– інтерес до школи;

– відносна вираженість різних мотивів учіння;

– пізнавальна активність.

 1. Довільна регуляція діяльності:

– уміння довільно керувати своїми діями за покроковою інструкцією дорослого;

– уміння керуватися системою умов завдання, переборюючи вплив сторонніх чинників;

– уміння орієнтуватися в своїй роботі на зразок, точно копіювати його;

– уміння здійснювати навчальну діяльність на рівні: сприйняття навчального завдання, зосередження уваги на навчальному завданні, уміння планувати свої дії, уміння здійснювати самоконтроль.

 1. Сприйняття:

– зорове;

– слухове.

 1. Пам’ять:

– зорова;

– слухова;

– довільна;

– образна.

 1. Увага:  концентрація, стійкість, розподіл, переключення, обсяг.
 2. Мислення:

– уміння використовувати умовно-схематичні зображення для орієнтування у просторі;

– уміння встановлювати логічну послідовність подій;

– розвиток розумових операцій аналізу й узагальнення;

– сформованість внутрішнього плану дій;

– навченість, емпіричне чи теоретичне узагальнення;

– уміння користуватися правилом для виконання завдань, з якими раніше ніколи не зустрічався;

– усвідомленість засвоєння навчального матеріалу;

– уміння оперувати формально-графічними зображеннями і структурними зв’язками (вивчається для виявлення здатності до навчання дитини, яку за мовленнєвим тестом оцінено як недостатньо підготовану до навчання);

– швидкість мислення.

 1. Розвиток мови:

– фонематичне сприйняття;

– словник;

– сформованість граматичної будови мовлення.

 1. Особливості самоподання й самооцінка (сором’язливість, демонстративність, норма).
 2. Уміння встановлювати й підтримувати контакти з однолітками, адекватно поводитися та реагувати на ситуацію.