Професійна орієнтація

Профорієнтація - це комплекс діагностичних і консультаційних заходів, спрямованих на виявлення інтересів, здібностей, особистісних особливостей людини, з метою вибору напрямку її подальшої освіти та працевлаштування, в якому вона буде максимально успішною

Тестування допоможе:

- Виявити схильності і здібності старшокласника до різних видів діяльності; - Визначити професійну сферу,в якій майбутній студент зможе максимально реалізувати свої здібності, таким чином досягти найбільної ефективності та задоволення від майбутньої професії; - Мотивувати старшокласника самостійно зробити вибір освіти, таким чином, самостійно зробити своє, можливо перше, життєво важливе рішення;
- Розробити стратегію підготовки до вступу у ВНЗ на підставі результатів тестування
- Досягти взаєморозуміння між батьками і старшокласником щодо його подальшої освіти.