Про НВК №157

В НВК №157 навчається 1647 учнів. З них:

1 класи 2 класи 3 класи 4 класи 5 класи 6 класи 7 класи 8 класи 9 класи 10 класи 11 класи
160 137 169 135 123 131 151 136 92 125 97

Своїм основним завданням Ліцей визначає задоволення потреб суспільства в творчих, обдарованих, інтелектуально розвинених громадянах, збереженні духовності та розвитку інтелектуального потенціалу нації.

Предметом діяльності Ліцею є:

 • виховання морально і фізично здорового покоління

 • створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні, вищому від державних стандартів

 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися

 • формування громадянської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії

 • організація та проведення наукових досліджень

 • видавнича діяльність (підготовка посібників, підручників, методичної літератури тощо)

 • підтримка зв’язків з вузами України юридичного, економічного, технічного, методичного та інших профілів

У своїй роботі ліцей керується принципами:

 • гуманізму, що утверджує людину як найвищу соціальну цінність;

 • гуманізації, що формує цілісну картину світу та культури особистості;

 • національної спрямованості освіти, що сприяє поєднанню освіти й національної історії та народних традицій;

 • рівноправності, що забезпечує рівні можливості у процесі навчання;

 • відкритості освіти, що орієнтує освітній процес на вирішення глобальних проблем;

 • безперервності освіти як засоби досягнення цілісності й наступності в навчанні та виховання;

 • органічної єдності навчання та виховання;

 • духовно-культурного характеру освіти, що визначається сукупністю всіх знань, форм мислення, світогляду і морально-етичними засадами;

 • незалежності освіти від політичних партій, рухів і течій;

 • варіативності освіти для вільного вибору форм і змісту навчання;

 • індивідуалізації освіти з метою розвитку як потенційних, так і творчих здібностей ліцеїстів.